Kwetsbare Ouderen

Speerpunt van 2020-2021

Samenwerken maakt sterk!


Als speerpunt van 2020-2021 zetten de diëtisten van DC010 zich in voor kwetsbare ouderen door middel van een mooi project in samenwerking met de gemeente Rotterdam. In eerste instantie zal het project in drie pilot wijken worden opgezet.

Het doel van het project is om de bewustwording, signalering en behandeling van ondervoeding bij kwetsbare ouderen in Rotterdam te verbeteren. Bewustwording bij ouderen zelf, hun mantelzorgers maar vooral ook bij netwerkpartners, zorg- en welzijn medewerkers, middels het geven van o.a. scholingen over ondervoeding, aansluiten bij bestaande overlegsoorten en het inzetten van materialen zoals een flyer over ondervoeding en het Voedingspaspoort.

Het Voedingspaspoort is een handig hulpmiddel voor zowel de oudere als de professionals bij het in kaart brengen van de persoonlijke situatie van client. In het Voedingspaspoort staat informatie voor zowel de ouderen, hun mantelzorgers als de zorgverleners, waardoor de kennis bij deze groepen vergroot wordt en de voedingszorg rondom de thuiswonende oudere wordt verbeterd en gecontinueerd.

De diëtisten van DC010 maken individuele afspraken met de coördinatoren/sleutelfiguren per zorgorganisatie over de verspreiding en verdere invulling van het Voedingspaspoort.

Ouderen houden de eigen regie en laten het voedingspaspoort zelf zien aan alle zorg- en welzijn medewerkers die bij hen over de vloer komen.


Ook bij de doelgroep kwetsbare ouderen geldt "Voeding eerst".

Download hier de flyer "Samen sterk tegen ondervoeding"

Flyer Voedingspaspoort 010 - Samen sterk tegen ondervoeding.pdf

Het project draait nu als pilot in de wijken Ommoord, Charlois

en Hoogvliet Noord.