Transmurale zorg

DC010 streeft naar een optimale verbinding tussen de verschillende lijnen van zorg.   Hiervoor blijven we in contact met verschillende paramedici, netwerken, collega’s uit het ziekenhuis en facilitaire bedrijven. Lees meer

Oncologie

DC010 vindt aansluiting bij oncologische zorgnetwerken in de regio van Rotterdam en omstreken.    Dit zijn netwerken waarbij verschillende disciplines binnen de paramedische en ondersteunende oncologische zorg zijn aangesloten. Ook voor de oncologische cliënt geldt Voeding eerst! Met samenwerkingspartners kijken hoe we de zorg voor de oncologische cliënt kunnen optimaliseren. Ter...

GLI

GLI: Gecombineerde Leefstijl InterventieEen gecombineerde leefstijl interventie (GLI), is gericht op het realiseren van gezondheidswinst voor mensen vanaf een matig gewicht gerelateerd gezondheidsrisico. In deze interventie staat een combinatie van bewegen, gezonde voeding en gedragsverandering centraal.Er zijn een aantal interventieprogramma’s die vergoed worden door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. In...

Kwetsbare ouderen

Speerpunt van DC010 DC010 zet zich samen met Gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en andere sponsoren in voor preventie van ondervoeding bij kwetsbare ouderen. Hiervoor hebben zij samen een ‘tool’ ontwikkeld; het Voedingspaspoort010 Het paspoort Het Voedingspaspoort is een klein boekje met vragen en illustraties die ouderen zelf in kunnen vullen....