Transmurale zorg

DC010 streeft naar een optimale verbinding tussen de verschillende lijnen van zorg.   Hiervoor blijven we in contact met verschillende paramedici, netwerken, collega’s uit het ziekenhuis en facilitaire bedrijven. Lees meer

Oncologie

DC010 vindt aansluiting bij oncologische zorgnetwerken in de regio van Rotterdam en omstreken.    Dit zijn netwerken waarbij verschillende disciplines binnen de paramedische en ondersteunende oncologische zorg zijn aangesloten. Ook voor de oncologische cliënt geldt Voeding eerst! Met samenwerkingspartners kijken hoe we de zorg voor de oncologische cliënt kunnen optimaliseren. Ter...

GLI

GLI: Gecombineerde Leefstijl InterventieEen gecombineerde leefstijl interventie (GLI), is gericht op het realiseren van gezondheidswinst voor mensen vanaf een matig gewicht gerelateerd gezondheidsrisico. In deze interventie staat een combinatie van bewegen, gezonde voeding en gedragsverandering centraal.Er zijn een aantal interventieprogramma’s die vergoed worden door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. In...

Kwetsbare ouderen

Speerpunt van DC010 DC010 zet zich samen met Gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en andere sponsoren in voor preventie van ondervoeding bij kwetsbare ouderen. Hiervoor hebben zij samen een ‘tool’ ontwikkeld; het Voedingspaspoort010 Het paspoort Het Voedingspaspoort is een klein boekje met vragen en illustraties die ouderen zelf in kunnen vullen....

Dag van de diëtist

Op 19 september was het de dag van de diëtist. Reden voor DC010 om onze relaties te bezoeken en aandacht te vragen voor de eiwitinname bij de kwetsbare ouderen. Dit keer met een leuke kaart, verschillende tips en een mooie DC010 mok met gehaltes eiwitten in voedingsmiddelen.

Heidag bestuur

Op 18 augustus is het bestuur bij elkaar gekomen om de koers van DC010 te bepalen. Terug kijken wat hebben we allemaal al gedaan (een hoop!), kritisch zijn naar wat beter kan, wat willen we en wat krijgt prioriteit. Vol positieve energie en een flinke actielijst gaan we de toekomst...

Symposium

Op woensdagavond 29 november organiseert DC010 voor alle diëtisten, ook voor niet-leden, een symposium. Tijdens het symposium word je meegenomen in alle ins en outs rondom valpreventie en project Voedingspaspoort010. Je krijgt praktische tips hoe je zelf met valpreventie aan de slag kunt in je eigen praktijk in samenwerking met...

Irene Mulder

Irene Mulder, van Inspiratie voor management, biedt de komende periode ondersteuning aan het bestuur van DC010 zodat we nog meer kunnen groeien in het zijn van een daadkrachtig netwerk, en de verbinding met de verschillende spelers in het zorglandschap goed kunnen blijven leggen.