Werkgroep oncologie

DC010 vindt aansluiting bij oncologische zorgnetwerken in de regio van Rotterdam en omstreken. test

Dit zijn netwerken waarbij verschillende disciplines binnen de paramedische en ondersteunende oncologische zorg zijn aangesloten. Ook voor de oncologische cliënt geldt Voeding eerst!

Met samenwerkingspartners kijken hoe we de zorg voor de oncologische cliënt kunnen optimaliseren.

De werkgroep oncologie heeft een aandacht kaart oncologie en voeding ontwikkeld. Deze kaart helpt om aandacht te vragen voor goede voedingszorg bij kanker bij de verschillende fasen en signalen van voedingsproblemen te herkennen en te bespreken.

De werkgroep oncologie heeft een aandachtskaart ontwikkelt welke ondersteuning biedt om aandacht te vragen voor goede voedingszorg bij kanker en signalen van voedingsproblemen te herkennen en te bespreken. 

De kaart kan gebruikt worden door verschillende zorgprofessionals die met patiënten met kanker werken, maar ook door patiënten zelf, hun naasten en/of mantelzorgers.

We hopen dat door deze kaart meer mensen alert zijn op het belang van goede voeding in elke fase van ziekte en dat ook hierbij geldt: Voeding eerst! 

Bronnen

• Geraadpleegd 29 februari 2024: Kenniscentrum Ondervoeding. Short Nutritional Assessment Questionnaire (SNAQ). https://www.kenniscentrumondervoeding.nl/wp-content/uploads/2020/04/SNAQ-ontwikkeling-en-validatie-NTVD.pdf
• Geraadpleegd 29 februari 2024: Federatie Medische Specialisten. https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/ondervoeding_bij_patienten_met_kanker/screening.html
• Geraadpleegd 29 februari 2024: Wereld Kanker Onderzoek Fonds. https://www.wkof.nl/de-bieb/het-smaak-kompas/
• Geraadpleegd 29 februari 2024: Wereld Kanker Onderzoek Fonds. https://www.wkof.nl/leven-met-kanker/klachten-bij-kanker/
• Geraadpleegd 29 februari 2024: Wereld Kanker Onderzoek Fonds. https://www.wkof.nl/leven-met-kanker/voedingenkankerinfo/voeding-tijdens-de-behandeling/
• Geraadpleegd 29 februari 2024: Wereld Kanker Onderzoek Fonds. https://www.wkof.nl/leven-met-kanker/voedingenkankerinfo/voeding-na-de-behandeling/
• Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WKOF, 2018, zie ook www.wkof.nl/nl/kanker-voorkomen/verklein-de-kans-op-kanker).
• Gezondheidsraad. Richtlijnen Goede Voeding 2015. Den Haag: Gezondheidsraad; 2015. Raadpleegbaar via: https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2015/11/04/richtlijnen-goede-voeding-2015