Werkgroep Kwetsbare Ouderen

Preventie van ondervoeding bij kwetsbare ouderen

DC010 zet zich samen met Gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en andere sponsoren in voor preventie en vroege signalering van ondervoeding bij kwetsbare ouderen. Hiervoor hebben zij samen een ‘tool’ ontwikkeld; het Voedingspaspoort010 en de signaleringskaart.

Voedingspaspoort010

Het paspoort

Het Voedingspaspoort is een klein boekje met vragen en illustraties die ouderen zelf in kunnen vullen. Er staan vragen in over de voedingsinname, de lichamelijke conditie, de schijf van 5 en het lichaamsgewicht. Op deze manier kan er gekeken worden wat de ouderen nodig hebben om goed gevoed oud te worden en ondervoeding te voorkomen. Doordat de ouderen het voedingspaspoort zelf kunnen invullen behouden zij de regie.

Het invullen van het paspoort is gemakkelijk, omdat de vragen met ja/nee beantwoord kunnen worden. Daarnaast heeft het paspoort een positieve uitstraling door gebruik van kleur en illustraties.

De start

In 2020 is het project Voedingspaspoort010 van start gegaan. Mede door het budget van de Gemeente Rotterdam was het mogelijk om veel aandacht te generen voor het onderwerp: ondervoeding bij kwetsbare ouderen. Dit is gedaan doormiddel van voorlichtingen, presentaties en bijeenkomsten. De pilot van het Voedingspaspoort010 was gestart in drie wijken in Rotterdam; Ommoord, Hoogvliet-Noord en Charlois- Zuid. Na een positieve evaluatie werd de implementatie van het Voedingspaspoort010 verder uitgebreid naar meerdere wijken in Rotterdam.

Momenteel wordt het Voedingspaspoort010 en de bijbehorende signaleringskaart door alle DC010 aangesloten diëtisten geïmplementeerd in steeds meer wijken in Rotterdam en omgeving.   

Innoveren en groeien

De afgelopen tijd is het enthousiasme met betrekking tot het Voedingspaspoort010 blijven groeien. Zo hebben zich nog een aantal diëtistenpraktijken aangesloten bij DC010 en groeien wij zo steeds verder met het Voedingspaspoort. Daarnaast zien we steeds meer ouderen het paspoort zelfstandig invullen en vanuit hier kunnen wij hen, waar nodig, verder helpen in onze praktijken.

We willen meer bewustzijn creëren over (het risico op) ondervoeding en zorgen dat zoveel mogelijk andere disciplines dit zo vroeg mogelijk signaleren. Ook willen we het multidisciplinair netwerk rondom ouderen verbeteren en goede voorlichtingen blijven geven over de risico’s en behandeling van ondervoeding en daarmee de aanpak van ondervoeding verder verbeteren. Steeds vaker worden we gevraagd voor de cursussen Valpreventie en project TOM, wat een mooie samenwerking in de wijk oplevert bij zorg en welzijn. De werkgroep leden nemen ook zitting in de Expertgroep Goed Gevoed Ouder Worden (GGOW).

Signaleringskaart

Om zorgverleners, mantelzorgers en naasten te ondersteunen bij vroege signalering van ondervoeding bij ouderen, is er de signaleringskaart. In signaleringskaart zijn de zogenoemde ‘rode vlaggen’ in een op slag te zien. Rode vlaggen zijn signalen die kunnen duiden op ondervoeding. Doordat deze in de signaleringskaart aangegeven staan, worden deze eerder gezien door de zorgverleners.

Het uiteindelijke doel van de signaleringskaart is dat het risico op ondervoeding eerder gezien wordt en er gemakkelijker over gesproken wordt. Er staan hierin tips benoemd hoe dit op de beste manier gedaan kan worden en met welke zorgverlener er contact opgenomen kan worden.

In 2023 hebben we de Signaleringskaart aangepast aan de hand van de nieuwe landelijke kaart van het Kenniscentrum Ondervoeding. Deze is nu meer gericht op het sociaal domein met voorbeeld vragen om nog gemakkelijker het gesprek te kunnen voeren over de eetlust, boodschappen doen en het koken. 

Download hier de signaleringskaart

Het voedingspaspoort en de signaleringskaart zijn mede mogelijk gemaakt door: