Werkgroep transmurale zorg

DC010 streeft naar een optimale verbinding tussen de verschillende lijnen van zorg.

Hiervoor blijven we in contact met verschillende paramedici, netwerken, collega’s uit het ziekenhuis en facilitaire bedrijven.