Werkgroep transmurale zorg

DC010 streeft naar een optimale verbinding tussen de verschillende lijnen van zorg.

Om goede voedingszorg voor de patiënt in de regio te waarborgen, neemt DC010 deel aan diverse beleidstafels om het onderwerp voeding op de agenda te zetten of te bewaken. Denk bijvoorbeeld aan zitting in het bestuur van Rijnmond Paramedische Zorg (RPzorg).

Daarnaast blijft DC010 in contact met verschillende paramedici, netwerken, collega’s uit het ziekenhuis en facilitaire bedrijven. 

Voor een soepele overdracht van medisch specialisten, diëtisten werkzaam in de tweede/derdelijn en andere paramedici is het aanmeldformulier ontwikkelt.  Dit bespoedigt een soepele overdracht.