Dietistencoalitie 010

Voeding eerst!

Wie zijn wij?

DiëtistenCoalitie010 (DC010) is een regionale samenwerking van eerstelijns diëtistenpraktijken uit Rotterdam en omstreken en heeft een duidelijke visie: ‘Voeding Eerst!’. De coalitie bestaat momenteel uit twaalf diëtistenpraktijken, maar heeft de ambitie om te groeien tot een groter en daadkrachtig netwerk!


Door aandacht te vragen voor goede voedingszorg, wil DC010 de gezondheid en kwaliteit van leven van Rotterdammers verbeteren. De persoonsgerichte aanpak van de diëtist is een meerwaarde voor de Rotterdammer, de overheid en de andere zorgaanbieders.


DC010 wil duidelijk maken wat de toegevoegde waarde is van de diëtist. Door de expertise van de diëtist te vergroten, een pro-actieve rol in te nemen in de regio Rotterdam e.o. én daardoor meer aandacht vragen voor het belang van goede voedingszorg.

Werkwijze

Doordat de eerstelijns diëtistenpraktijken samenwerken, helpen zij elkaar in het leggen van contacten en stimuleert het de samenwerking met andere partijen in de zorg en het publieke domein. Naast dat dit een mooie profilering is voor de beroepsgroep, bespaart het elke praktijk uiteindelijk ook tijd doordat de taken onderling verdeeld zullen worden. Eén van de taken is bijvoorbeeld deelname aan het Paramedisch Platform, en netwerk waar eerstelijns paramedische zorg constructief op elkaar wordt afgestemd.

Stevige paramedische netwerken kunnen bijdragen aan een betere zorg dichtbij huis en lagere kosten. Hiermee is DC010 een serieuze gesprekspartner voor bestaande en komende regionale samenwerkingsverbanden.

Het bestuur bestaat uit Jolande van Teeffelen, voorzitter, Ellen Jacobs, penningmeester en Annemarie Leemans, secretaris. De stuurgroep wordt aangevuld met Lisette Kuik en Chantal van Heeswijk

Diëtisten in de eerste lijn goed bereikbaar ondanks Coronavirus!

Tijdens de Coronacrisis moeten we nog meer dan anders met elkaar de schouders eronder zetten. Patiënten worden overgedragen, zowel van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis alsook naar de eerste lijn. De diëtistenpraktijken aangesloten bij DC010 zijn goed bereikbaar ondanks de coronacrisis.

Protocol COVID-19 en samenwerking met andere disciplines

We kunnen patiënten overnemen die momenteel niet terecht kunnen op de poliklinieken. Maar ook die patiënten die met Corona opgenomen zijn geweest, en na ontslag behoefte hebben aan ondersteuning om hun voedingstoestand te verbeteren. Proactieve hulp ter verbetering dan wel voorkomen van ondervoeding is gewenst.

Normaal gesproken vindt behandeling veelal face to face plaats. We hebben inmiddels ook goede ervaring met het telefonisch consult of videoconsult. Dit wordt zeer goed gewaardeerd door de patiënten. Zo kunnen we in deze moeilijke tijden toch optimale voedingszorg blijven leveren!

In Rotterdam en omstreken werken we in eerstelijns multidisciplinaire teams aan gestructureerde revalidatie van Covid-19 patienten. Zie ook:


IZER ondersteunt dit initiatief, en hoopt in de nabije toekomst nauw samen te werken met DC010. Om een eerste opstart te ondersteunen heeft IZER een startdonatie gegeven. IZER hoopt dat alle bij IZER aangesloten dietisten zich zullen aansluiten bij het netwerk. Een lidmaatschap kost slechts 25,- per dietist per jaar.