Werkgroep Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Bij DC010 zijn diëtistenpraktijken aangesloten welke ook een GLI aanbod hebben.

Samen werken we aan een professioneel en kwalitatief goed aanbod van de GLI in de regio. Wij doen dat door in gesprek te gaan met zorggroepen, zorgverzekeraars, interventie eigenaren en ministerie van VWS. 

Wat is een GLI?

Een gecombineerde leefstijl interventie (GLI), is gericht op het realiseren van gezondheidswinst voor mensen vanaf een matig gewicht gerelateerd gezondheidsrisico. In deze interventie staat een combinatie van bewegen, gezonde voeding en gedragsverandering centraal.

Het GLI werkboek

Een lang gekoesterde wens van leden van DC010 om een eigen multicultureel Rotterdams werkboek te ontwikkelen voor deelnemers aan het GLI programma.

De deelnemer vindt hier informatie over de verschillende leefstijlthema’s, kan zijn/haar vorderingen registeren en is er een koppeling te vinden met het sociale domein en diverse regionale beweegaanbieders.

Aan het werkboek wordt momenteel hard gewerkt. We ontvangen hierbij steun van Rijnmond Dokters. 

Hier vindt u een DC010 GLI aanbieder bij u in de buurt