Leden

Lid worden?

meld je aan!

Ben je diëtist en wil je bij ons aansluiten? Kan je je volledig vinden in  onze missie en visie en wil je daar een steentje aan bijdragen? Dat is goed nieuws! Want samen staan wij sterk en met elkaar bereiken we meer!

DC010 kent twee soorten lidmaatschap. Namelijk het aspirant lidmaatschap en het reguliere lidmaatschap. Met een aspirant lidmaatschap is het mogelijk om deel te nemen aan de ALV en kennis te nemen van activiteiten. Het is niet mogelijk om als aspirant lid op drukwerk of promotiemateriaal vermeld te worden. Dit behoort tot het reguliere lidmaatschap. 

Als je besluit om het reguliere lidmaatschap aan te gaan, dan onderschrijf je onze gulden regels en wordt verwacht dat je plaats neemt in een van de werkgroepen. Alvorens het lidmaatschap wordt aangegaan zal er een gesprek plaatsvinden met een van de bestuursleden. 

Vraag meer informatie over het lidmaatschap aan via onze contactpagina. 

 

Organisatie

DC010 bestaat uit een bestuur en kent daarnaast verschillende actieve werkgroepen waar alle aangesloten diëtisten hun bijdrage aan leveren. 

Bestuur

Voorzitter: 

Jolande van Teeffelen

Penningmeester

Ellen Jacobs

Secretaris:

Annemarie Leemans

overige bestuursleden:

Lisette Kuik en Chantal van Heeswijk

Werkgroep

Op dit moment zijn er de volgende werkgroepen:

  1. Communicatie/PR
  2. Transmurale zorg
  3. Kwetsbare Ouderen
  4. Oncologie
  5. GLI
  6. Eetstoornissen
  7. Diabetes

Afhankelijk van de vragen uit het werkveld wordt er een nieuwe werkgroep opgericht. 

Agenda

Hierbij een overzicht van de geplande activiteiten.

ALV digitaal

6 juni 2024

Online bijeenkomst
12.00-14.00 uur

Agenda punten:
Update werkgroepen
PR activiteiten
Financiën

ALV + maaltijd

26 sept 2024

18:00-21:00 uur

locatie GC Levinas

Agenda punten

Update werkgroepen

mini-symposium

najaar 2024

18:00-21:00 uur

locatie GC Levinas

Een inspirerend symposium door en voor diëtisten uit de regio.

 

ALV digitaal

16 oktober 2024

DC010 uitje!

Met de bus naar Abbott

 

Materialen

Voedingspaspoort & Signaleringskaart

DC010 zet zich samen met Gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en andere sponsoren in voor preventie van ondervoeding bij kwetsbare ouderen. Hiervoor hebben zij samen een ‘tool’ ontwikkeld; het Voedingspaspoort010. Dit paspoort kan door ouderen en zorgverleners gebruikt worden om te ontdekken wat zij nodig hebben om goed gevoed oud te worden en ondervoeding te voorkomen.

Om zorgverleners, mantelzorgers en naasten te ondersteunen bij vroege signalering van ondervoeding bij ouderen, is er de signaleringskaart. In signaleringskaart zijn de zogenoemde ‘rode vlaggen’ in een op slag te zien. Rode vlaggen zijn signalen die kunnen duiden op ondervoeding. Doordat deze in de signaleringskaart aangegeven staan, worden deze eerder gezien door de zorgverleners.