De werkgroep ‘Communicatie’ heeft als doel de vindbaarheid van DC010 te vergroten. Voor elkaar en voor onze partners.  Door oa het delen van informatie op social media kanalen en het verspreiden van nieuwsbrieven aan potentiële nieuwe leden.   

Nieuwsbrieven

Transmurale zorg

DC010 streeft naar een optimale verbinding tussen de verschillende lijnen van zorg.   Hiervoor blijven we in contact met verschillende paramedici, netwerken, collega’s uit het

Read More »

Oncologie

DC010 vindt aansluiting bij oncologische zorgnetwerken in de regio van Rotterdam en omstreken.    Dit zijn netwerken waarbij verschillende disciplines binnen de paramedische en ondersteunende

Read More »

GLI

GLI: Gecombineerde Leefstijl Interventie Een gecombineerde leefstijl interventie (GLI), is gericht op het realiseren van gezondheidswinst voor mensen vanaf een matig gewicht gerelateerd gezondheidsrisico. In

Read More »

Kwetsbare ouderen

Speerpunt van DC010 DC010 zet zich samen met Gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en andere sponsoren in voor preventie van ondervoeding bij kwetsbare ouderen. Hiervoor hebben

Read More »

Dag van de diëtist

Op 19 september was het de dag van de diëtist. Reden voor DC010 om onze relaties te bezoeken en aandacht te vragen voor de eiwitinname

Read More »

Heidag bestuur

Op 18 augustus is het bestuur bij elkaar gekomen om de koers van DC010 te bepalen. Terug kijken wat hebben we allemaal al gedaan (een

Read More »